სახარჯი მასალა სახარჯი მასალა | MDPსასუნთქი/სანარკოზე აპარატის ჟანგბადის სენსორი


კათეტერები


გულმკერდის ელექტროდები


სამ კომპონენტიანი შპრიცი


ელექტრო ეშელონის კარტრიჯი


HME ფილტრი


ინფუზიური/ტრანსფუზიური სისტემები


სამედიცინო ნიღაბი


სამედიცინო ხელთათმანი


სტერილური/არასტერილური ხალათები


ზეწარი 60x90სმ


სხვა